Thủ thuật website

cách xem css khi hover

Hướng dẫn cách xem css của web khi hover trên firefox và chorme Trên firefox khi bạn dùng add on firebug thì việc xem css của website khi lập trình thật tiện lợi.Tuy nhiên có những phần tử khi hover hay active mới hiện lên css hay phần tử khác.Đối...

Read more...

Hướng dẫn hiển thị hình đại diện video từ youtube và Vimeo

HIển thị img thumbnail videos từ youtube và Vimeos Chỉ cần hảm php co ban sau :[code type=php][/code] Đối với Youtube bạn có 4 tham số hình để trả về [code type=php] function video_image($url){ return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/default.jpg"; // Small Default return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg"; // Large Default return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/1.jpg"; return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/2.jpg"; return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/3.jpg"; } [/code] Đối với ViMeo có...

Read more...

Cách bật và tắt Javascript trên trình duyệt Firefox, Chrome, IE

Kích hoạt và vô hiệu hóa JavaScript trên Chrome Trước tiên, bạn cần mở trình duyệt Google Chrome >> Cài đặtTại giao diện cài đặt, bạn kéo xuống phía dưới. Bạn chọn Hiển thị cài đặt nâng cao...Bạn tìm đến phần Bảo mât >> Cài đặt nội dung để thực...

Read more...