cách xem css khi hover

cách xem css khi hover

Hướng dẫn cách xem css của web khi hover trên firefox và chorme

Trên firefox khi bạn dùng add on firebug thì việc xem css của website khi lập trình thật tiện lợi.Tuy nhiên có những phần tử khi hover hay active mới hiện lên css hay phần tử khác.Đối với firebug bạn check style và chọn hoverFirebug link state Tương tự chorme bạn cũng chọn như vậy

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.