Hướng dẫn chèn yahoo và skype vào website

Hướng dẫn chèn yahoo và skype vào website

Việc hỗ trợ và tư vấn khách hàng là điều vô cùng cần thiết , nếu website của quý khách chưa cài phần mềm chát online tại website thì có thể sử dụng qua phần mềm trung gian như yahoo, skype.Nếu quý khách thiết kế website wordpress và cần chèn yahoo hay skype vào website thì mình sẽ hướng dẫn cách chèn đơn giản sau :
  1. Dùng plugin chèn vào website .
  2.  Chèn yahoo và skype vào website bằng code tay.
1 Dùng plugin chèn vào website
  • Trong phần quản trị website , di chuyển menu plugin -> add new -> gõ yahoo skype status
  • Sau khi cài đặt plugin bạn vào widget , kéo widget yahoo and skype status như hình
chen yahoo va skype vao web wordpress

chen yahoo va skype vao web wordpress

Để nick yahoo và skype sáng online,bạn cần phải chỉnh :đối với skype -> sự riêng tư -> cho phép hiển thị trên website ->lưu lại.Đối vối yahoo khi bạn online thì nick yahoo sẽ sáng.Cách chèn yahoo và skype bằng tay vào website:
  • Chèn yahoo vào website
  • Copy đoạn code sau vào nơi muốn chèn
thay nick yahoo bằng nick yhoo của bạnCode chèn skype vào website: chỗ nick skpye thay bằng nick skype của bạn.

Share this post