Hướng dẫn copy source web joomla sang tên miền mới

Hướng dẫn copy source web joomla sang tên miền mới

Hướng dẫn di chuyển web jooma sang  host mới hoặc cập nhật tên miền mới

Theo kinh nghiêm mình thấy chỉ gồm 3 bước đơn giản sau: 1. Export database từ source web cũ rồi import sang database host mới. 2 Copy nguyên toàn bộ source web cũ trong thư mục public_html sang host mới 3. Edit lại file configuration.php File configuration.php mình sẽ edit lại 1 số cơ bản sau : chuyen host web joomla edit lại user,pass,db, nếu bạn chuyển sang tên mền mới thì thay đổi biến $live_site . 1 có thể bạn sẽ gặp lỗi No input file specified khi chuyển host joomla, tuy nhiên lỗi này là do cấu hình host.Bạn liên hệ bên cung cấp host để được hỗ trợ vấn đề này.    
Đánh giá bài viết

Share this post