Hướng dẫn copy source web joomla sang tên miền mới

chuyen host web joomla

Hướng dẫn copy source web joomla sang tên miền mới

Hướng dẫn di chuyển web jooma sang  host mới hoặc cập nhật tên miền mới

Theo kinh nghiêm mình thấy chỉ gồm 3 bước đơn giản sau:1. Export database từ source web cũ rồi import sang database host mới.2 Copy nguyên toàn bộ source web cũ trong thư mục public_html sang host mới3. Edit lại file configuration.phpFile configuration.php mình sẽ edit lại 1 số cơ bản sau :chuyen host web joomlaedit lại user,pass,db, nếu bạn chuyển sang tên mền mới thì thay đổi biến $live_site .1 có thể bạn sẽ gặp lỗi No input file specified khi chuyển host joomla, tuy nhiên lỗi này là do cấu hình host.Bạn liên hệ bên cung cấp host để được hỗ trợ vấn đề này.  

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.