Thay đổi WooCommerce Breadcrumb

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb-sonweb

Nếu bạn tự làm theme cho woocommere , bạn sẽ gặp phải 1 số vấn đề : như muốn breadcrumbs hiển thị theo ý bạn chẳng hạnbạn chỉ cần add vài dòng code sau : [code type=php] function my_woocommerce_breadcrumbs() { return array( ‘delimiter’ => ‘ / ‘, ‘wrap_before’ => ‘‘, ‘before’ => ”, ‘after’ => ”, ‘home’ => _x( ‘Home’, ‘breadcrumb’, ‘woocommerce’ ), ); }add_filter( ‘woocommerce_breadcrumb_defaults’, ‘my_woocommerce_breadcrumbs’ ); [/code]
WooCommerce Customized Breadcrumbs

thay đổi breadcrumbs

Để hiện thị WooCommerce Breadcrumb   bạn chỉ cần dùng hàm [code type=php] [/code]Bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây http://wordimpress.com/how-to-modify-breadcrumb-appearance-in-woocommerce/hoặc  http://docs.woothemes.com/document/customise-the-woocommerce-breadcrumb/

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.