Thay đổi WooCommerce Breadcrumb

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb-sonweb

Nếu bạn tự làm theme cho woocommere , bạn sẽ gặp phải 1 số vấn đề : như muốn breadcrumbs hiển thị theo ý bạn chẳng hạn

bạn chỉ cần add vài dòng code sau :
[code type=php]
function my_woocommerce_breadcrumbs() {
return array(
‘delimiter’ => ‘ / ‘,
‘wrap_before’ => ‘

‘,
‘before’ => ”,
‘after’ => ”,
‘home’ => _x( ‘Home’, ‘breadcrumb’, ‘woocommerce’ ),
);
}

add_filter( ‘woocommerce_breadcrumb_defaults’, ‘my_woocommerce_breadcrumbs’ );
[/code]

WooCommerce Customized Breadcrumbs

thay đổi breadcrumbs

Để hiện thị WooCommerce Breadcrumb   bạn chỉ cần dùng hàm
[code type=php]

[/code]

Bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây http://wordimpress.com/how-to-modify-breadcrumb-appearance-in-woocommerce/

hoặc  http://docs.woothemes.com/document/customise-the-woocommerce-breadcrumb/

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb
Đánh giá bài viết

developer web wordpress

Share this post