Hướng dẫnthay 0 đồng thành chữ liên lệ trong sản phẩm woocommerce

Hướng dẫnthay 0 đồng thành chữ liên lệ trong sản phẩm woocommerce

Khi bạn thiết kế web bán hàng trên WordPress hay sử dụng theme WordPress bán hàng có sẵn như flatsome, woomart sẽ thấy trường hợp không nhập giá sản phẩm sẽ hiển thị 0,00đ.Hãy tham khảo đoạn code sau để tùy chỉnh text hiển thị khi không nhập giá sản phẩm trên Woocommerce nhé.

Thay chữ liên hệ cho 0 đ bằng hàm đơn giản

Bạn copy function sau vào file functions.php :

[crayon] function sw_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) { if ( $product->get_price() == 0 ) { if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) { $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( ‘qty’ => 1, ‘price’ => $product->get_regular_price() ) ); $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( ‘Free!’, ‘woocommerce’ ) ); } else { $price = ‘‘ . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ‘‘; } } return $price; } add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘sw_wc_custom_get_price_html’, 10, 2 ); [/crayon]

Sử dụng plugin thay đổi 0 thành liên hệ Để thay đôi cho website bán hàng sử dụng Woocommerce sau này bạn có thể viết thành plugin hoặc tải file này về để cài đặt kích hoạt Download
5/5 - (1 bình chọn)

Share this post


Chat Zalo

0932644183