Tag - xử lý website bị google cảnh báo virus contains malware

Hướng dẫn xử lý website bị google cảnh báo virus contains malware

Việc các lập trình viên làm website trên WordPress một thời gian và kém bảo mật sẽ dễ dàng dính virus malware và google sẽ hiển thị The site ahead contains mailware  khi bạn truy cập vào website. Đây là ví dụ 1 trang bị virus và google cảnh báo: Cảnh báo này sẽ làm website bạn giảm thứ hạng tìm kiếm trên google nếu không xử lý kịp thời và giảm độ uy tín khi người dùng truy cập vào [...]