Tag - tạo filter taxonomy cho post type wordpress

Thêm filter lọc cho post type wordpress

Sau một thời gian thiết kế website wordpress , nhận thấy wordpress còn thiếu một số phẩn lọc theo taxonomy post type wordpress,bài viết này sẽ hướng dẫn code bổ sụng lọc (filter) post cho post type wordpress. Tham khảo : Thiết kế website nhà hàng Tạo post type wordpress :Sau khi tạo post type wordpress ở đây là sản phẩm :Bước 1 : Tạo Filter với dropdown select taxonomy Bạn chỉ cần add vài dòng code sau cho hook restrict_manage_posts [crayon-5e56264f05831437694590/] với post type và...