Tag - hướng dẫn woocommerce

Hướng dẫn làm website bán hàng bằng Woocommerce trên WordPress

Nhu cầu thiết kế website bán hàng qua mạng bằng Wordpress trong vài năm gần đây trở nên tăng cao và phổ biến. Để làm website bán hàng đơn giản bằng WordPress thì không khó nhưng để tạo website bán hàng chuyên nghiệp thì bạn cần biết cụ thể về Woocommerce sẽ giúp bạn custom giao diện và chức năng theo ý mình.Sau đây Sơn Web sẽ hướng dẫn bạn 1 số hàm trong woocommerceThay đổi text Thêm vào...

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb

Thay đổi WooCommerce Breadcrumb-sonweb Nếu bạn tự làm theme cho woocommere , bạn sẽ gặp phải 1 số vấn đề : như muốn breadcrumbs hiển thị theo ý bạn chẳng hạnbạn chỉ cần add vài dòng code sau : [code type=php] function my_woocommerce_breadcrumbs() { return array( 'delimiter' => ' / ', 'wrap_before' => '', 'wrap_after' => '', 'before' => '', 'after' => '', 'home' => _x( 'Home', 'breadcrumb', 'woocommerce' ), ); }add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'my_woocommerce_breadcrumbs' ); [/code]thay đổi breadcrumbsĐể hiện thị WooCommerce Breadcrumb   bạn chỉ cần dùng hàm [code type=php][/code]Bạn có thể tham khảo...