Tag - bảo mật trong wordpress

Hướng dẫn cấu hình bảo mật website wordpress

Nếu bạn thiết kế website wordpress thì lưu một vài điểm sau để tránh bị một vài hacker vui tính thích vọc vạch làm bạn mất dữ liệu hay,nghe nhạc kinh dị giật mình.Lâu rồi mới có website khách hàng bị hack nên viết lấy kinh nghiệm  :-D 1 Cấu hình file wp-config.phpKhông cho edit , chỉnh sửa file wp-config.php dùng lệnh sau : [crayon-5ed5087f17657823485076/] Đổi tiền tố bảng cơ sở dữ liệu trong wordpress  [crayon-5ed5087f17660569557770/] Tạo security key wordpress tránh việc lưu thông...