Sữa lỗi Memory Exhausted Error trong wordpress

Sữa lỗi Memory Exhausted Error trong wordpress

Website bạn thỉnh thoảng hiện dòng Memory Exhausted error khi cài 1 plugin mới , hay do theme lập trình ,đa số vấn đề này liên quan tới bộ nhớ giới hạn do bên host cung cấp .

Fix lỗi Memory Exhausted error trong wordpress

Khi thiết kế website wordpress bạn truy cập website hiện dòng [crayon] Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 2348617 bytes) in /home4/xxx/public_html/wp-includes/plugin.php on line xxx [/crayon] Lỗi này xuất hiện là do bộ nhớ vượt quá giới hạn mặc định do nhà bán host cung cấp,Có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này , nhưng mình sẽ chỉ cách đơn giản nhất. Mở file wp-config.php trong thư mục publich-html thêm dòng code sau : [crayon] define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’); [/crayon] Bạn chỉ việc tăng bộ nhớ mặc định lên 64M , nếu host không hỡ trợ thì bạn gởi mail trực tiếp cho bên bán host.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.


Chat Zalo

0932644183