Sử dụng hàm get_template_part trong WordPress như thế nào ?

Sử dụng hàm get_template_part trong wordpress

Sử dụng hàm get_template_part trong WordPress như thế nào ?

Khi lập trình php bạn sẽ thấy để inlucude hay kế thừa từ 1 file khác vào 1 file đang chạy sẽ sử dụng các hàm require hay include, tuy nhiên trong WordPress có hàm get_template_part sẽ hỗ trợ bạn insert 1 file khác vào file hiện tại . Vậy tại sao nên dùng get_template_part của WordPress sau đây dịch vụ thiết kế web WordPress sẽ giới thiệu qua cách dùng và ý nghĩa của hàm này trong WordPress. 1.Ý nghĩa hàm get_template_part Bạn sẽ thấy cấu trức của hàm : get_template_part( string $slug, string $name = null ) mặc định như vậy Hàm này được WordPress xây dựng với mục đích dễ sử dụng và tái sử dụng cho các file trong theme dễ dàng load trong file dễ dàng hơn  Tại sao lại dễ hơn so với các hàm require và include bình thường của php ? Bạn thấy biến $name là tham số, và file được sử dụng theo quy tắc “{slug}-special.php” ,Đầu tiên sau đinh $name sau đó tới “special”. 2.Cách dùng hàm get_template_part với tham số Bạn có thể dùng hàm get_template_part với các tham số như sau : [crayon] get_template_part($slug); get_template_part($slug,$name); [/crayon] Vơi 2 biến $slug là tham số thứ nhất và $name là tham số thứ 2 .Nếu như bạn sử dụng với 1 tham số là get_template_part($slug) , thì nó mặc định hiểu $name = lùa null và tự động load file {$slug}.php vào trong file hiện tại .Nếu bạn sử dụng hảm thứ 2 thì nó sẽ load file có tên theo định dạng {$slug-$name}.php,nói thì hơi khó hiểu chẳng qua file bạn cân load 1 là tên liền nhau hai là tên cách nhau bởi dấu (-).

2.1 Ví dụ về dùng hàm get_template_part() trong WordPress

Mình đang làm website hoangduy.pro và cần load form search trong phần đầu header,hay load sidebar2 vào trong cấu trúc page của WordPress.
Sử dụng hàm get_template_part trong wordpress

Sử dụng hàm get_template_part trong wordpress

Cách dùng 1 tham số trong hàm giờ mình cần load file searchform.php vào trong phần header của theme wordpress chỉ cần đơn giản dùng như sau: [crayon] [/crayon] Dùng 2 tham số cho hàm tiếp theo trong trang home mình muốn load sidebar-sidebar2.php vào trong file index.php. Bạn sẽ thấy slug ở đây là sidebar và name là sidbar2 nên chỉ cần dùng đơn giản như sau : [crayon] [/crayon] Dùng get_template_part trong folder con [crayon] [/crayon] Giả sử bạn có 1 file là content-page.php trong folder partials con của theme.và cần load vào 1 file nào đó. 3. Kết Luận Sử dụng hảm get_template_part trong WordPress giúp bạn dễ dàng load file hơn tránh gây ra lỗi , tuy nhiên bạn nên lưu ý không dùng hàm trên với 1 số file nằm trong cấu trúc mặc định trong theme wordpress như header.php,sidebar.php,footer.php
4.6/5 - (7 bình chọn)

Share this post


Chat Zalo

0932644183