Sử dụng hàm get_template_part trong WordPress như thế nào ?

Sử dụng hàm get_template_part trong WordPress như thế nào ?

Khi lập trình php bạn sẽ thấy để inlucude hay kế thừa từ 1 file khác vào 1 file đang chạy sẽ sử dụng các hàm require hay include, tuy nhiên trong WordPress có hàm get_template_part sẽ hỗ trợ bạn insert 1 file khác vào file hiện tại . Vậy tại sao nên dùng get_template_part của WordPress sau đây dịch vụ thiết kế web WordPress sẽ giới thiệu qua cách dùng và ý nghĩa của hàm này trong WordPress.

1.Ý nghĩa hàm get_template_part

Bạn sẽ thấy cấu trức của hàm : get_template_part( string $slug, string $name = null ) mặc định như vậy

Hàm này được WordPress xây dựng với mục đích dễ sử dụng và tái sử dụng cho các file trong theme dễ dàng load trong file dễ dàng hơn  Tại sao lại dễ hơn so với các hàm require và include bình thường của php ?

Bạn thấy biến $name là tham số, và file được sử dụng theo quy tắc “{slug}-special.php” ,Đầu tiên sau đinh $name sau đó tới “special”.

2.Cách dùng hàm get_template_part với tham số

Bạn có thể dùng hàm get_template_part với các tham số như sau :

Vơi 2 biến $slug là tham số thứ nhất và $name là tham số thứ 2 .Nếu như bạn sử dụng với 1 tham số là get_template_part($slug) , thì nó mặc định hiểu $name = lùa null và tự động load file {$slug}.php vào trong file hiện tại .Nếu bạn sử dụng hảm thứ 2 thì nó sẽ load file có tên theo định dạng {$slug-$name}.php,nói thì hơi khó hiểu chẳng qua file bạn cân load 1 là tên liền nhau hai là tên cách nhau bởi dấu (-).

2.1 Ví dụ về dùng hàm get_template_part() trong WordPress

Mình đang làm website hoangduy.pro và cần load form search trong phần đầu header,hay load sidebar2 vào trong cấu trúc page của WordPress.

Sử dụng hàm get_template_part trong wordpress

Sử dụng hàm get_template_part trong wordpress

Cách dùng 1 tham số trong hàm
giờ mình cần load file searchform.php vào trong phần header của theme wordpress chỉ cần đơn giản dùng như sau:

Dùng 2 tham số cho hàm
tiếp theo trong trang home mình muốn load sidebar-sidebar2.php vào trong file index.php. Bạn sẽ thấy slug ở đây là sidebar và name là sidbar2 nên chỉ cần dùng đơn giản như sau :

Dùng get_template_part trong folder con

Giả sử bạn có 1 file là content-page.php trong folder partials con của theme.và cần load vào 1 file nào đó.

3. Kết Luận

Sử dụng hảm get_template_part trong WordPress giúp bạn dễ dàng load file hơn tránh gây ra lỗi , tuy nhiên bạn nên lưu ý không dùng hàm trên với 1 số file nằm trong cấu trúc mặc định trong theme wordpress như header.php,sidebar.php,footer.php

Share this post

Comments (3)

 • Miguspouth Reply

  Miglior Sito Per Acquisto Cialis viagra vs cialis vs levitra reviews Effetto Kamagra Prix Du Propecia En France Propecia Zwanger Worden

  25/11/2017 at 4:45 chiều
 • OPDemehelm Reply

  Интернет-магазин “подарки.shop” – это наилучший выбор подарков для детей и родителей. Здесь вы увидите настольные игры, глобусы, подарочные наборы, книги, скатерти, подтарельники, пазлы, карты мира и многое другое. При этом в каждой из этих категорий есть большое количество подпунктов, которые могут удовлетворить любые потребности. Так, только в категории глобусы есть и глобусы на батарейках, и глобусы с двойной картой, и физические глобусы, и политические глобусы, и школьные глобусы, и рельефные глобусы, и детские глобусы, и глобусы с подсветкой. Кроме того, иногда у нас ищут глобус на деревянной подставке, такие тоже есть. В общем, как показывает практика, глобусы на подарки – это очень даже популярный вариант. Схожим вариантом являются и карты мира. В нашем магазине представлены настенные карты, физическая карта мира, политическая карта мира, карты мира на рейках, карты в багете, особо популярные в последнее время – скретч карты, и даже такой необычный вариант, как скатерти с картой мира. Также есть детская карта мира и детские атласы.
  Конечно же, говоря о подарках невозможно не вспомнить про книги. В “подарки.shop” вы найдете книги различнейших направлений: книги для детей, развивающие книги, развлекательные и художественные книги.
  “Подарки.shop” – отличный помощник при поиске подарка по любому поводу и даже без него. Очень часто к нам обращаются, когда ищут подарки для детей в садик, особенно подарки в садик для детей на выпускной.
  Подарки Shop: подарки для детей в садик

  05/04/2018 at 1:50 sáng
 • OPDemehelm Reply

  Интернет-магазин “подарки.shop” – это широчайший ассортимент подарков для детей и родителей. У нас вы увидите игры, глобусы, подарочные наборы, книги, скатерти, подтарельники, пазлы, карты мира и многое другое. При этом в каждой из этих категорий есть большое количество подпунктов, которые могут удовлетворить любые запросы. Так, только в категории глобусы есть и глобусы на батарейках, и глобусы с двойной картой, и физические глобусы, и политические глобусы, и школьные глобусы, и рельефные глобусы, и детские глобусы, и глобусы с подсветкой. Кроме того, иногда у нас ищут глобус на деревянной подставке, такие тоже есть. В общем, как показывает практика, глобусы на подарки – это очень интересный вариант. Подобным вариантом являются и карты мира. У нас можно приобрести настенные карты, физическая карта мира, политическая карта мира, карты мира на рейках, карты в багете, особо популярные сейчас – скретч карты, и даже такой необычный вариант, как скатерти с картой мира. Также есть детская карта мира и детские атласы.
  Конечно же, говоря о подарках невозможно не упомянуть про книги. В магазине”подарки.shop” вы увидите книги различнейших направлений: книги для детей, развивающие пособия, развлекательные и художественные книги.
  “Подарки.shop” – прекрасный помощник при поиске подарка по любому поводу и даже без него. Очень часто к нам обращаются, когда ищут подарки для детей в садик, особенно подарки в садик для детей на выпускной.
  Подарки.shop: детские глобусы

  06/04/2018 at 3:09 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.