Share souce code Inventory Shop simple winform C# đơn giản dễ hiểu

Share souce code Inventory Shop simple winform C# đơn giản dễ hiểu

Bạn đang tìm hiểu lập trình C#, làm đồ án môn học quản lý bán hàng, hay Inventory trên nền tảng C#, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, Hãy tham khảo souce code đơn giản Inventory Shop Version 1 của Sơn Web dưới đây nhé.Code dễ hiểu , theo mô hình 3 lớp.

Inventory Shop

Inventory Shop

Các chức năng chính của Inventory Shop Version 1

Đây là version 1 simple, Sơn Web chia sẻ, chỉ với các chức năng cơ bản nhất trên nền tảng C# Winform như sau:

Quản lý danh sách khách hàng , cập nhật thêm xóa sửa, báo lỗi khi không nhập thông tin khách hàng.

Sử dụng databinding, Load Danh sách khách hàng trên DataGridview.

 

Manage Customer

Manage Customer

Quản lý thêm xóa sửa sản phẩm , chọn danh mục sản phẩm khi thêm sản phẩm mới

Sử dụng databinding ,khi cập nhật, sản phẩm mới , chọn danh mục sản phẩm:

  • Quản lý danh mục sản phẩm , thêm xóa sửa, danh mục sản phẩm cơ bản
  • Sử dụng click datagridview liên kết dữ liệu với databinding textbox

Quản lý Đơn hàng, thao tác đặt hàng sẽ tự động update lại số lượng sản phẩm còn lại.hiển thị list chi tiết đơn hàng.

Hiển thị giá , tổng tiển. chi tiết đơn hàng.in đơn hàng…

Mã nguồn được viết theo mô hình 3 lớp cơ bản DTO, DAO, cơ bản dễ hiểu, bạn có thể tìm hiểu nâng cấp thêm.

Link download tại đây: https://drive.google.com/file/d/1TNyy3nD7Y09UcEjo8zm5tdYLoTwVv-9g/view?usp=sharing

Link  https://github.com/sonwebtl/inventory1

Bạn tải file sql tại đây: https://drive.google.com/file/d/14TBUJX9zY0vUAoHYK2uGET0xoYUj34dC/view?usp=sharing

Share this post