Hướng dẫn cách remove product-category hay danh-muc trong slug category Woocommerce

Hướng dẫn cách remove product-category hay danh-muc trong slug category Woocommerce

Nếu bạn muốn 1 đường dẫn đẹp, ngắn gọn khi làm website bán hàng bằng WordPress thì hoàn toàn có thể sử dụng plugin Permalink Manager Pro sẽ được Sơn Web chia sẻ dưới đây hoặc bạn có thể sử dụng function được Sơn Web sưu tầm tổng hợp dưới đây.

Xoá slug product-category(danh-muc) trong Woo bằng plugin Permalink Manager Pro

Plugin Permalink Manager Pro được bán với giá 45$ cho 1 domain, đây là bản Sơn Web tải lại từ khách hàng đã mua làm website WordPress trước đó. Nếu quý khách có điều kiện có thể mua trực tiếp trên webstie: https://permalinkmanager.pro/  để ủng hộ tác giả.

Để cài đặt và sử dụng plugin , đầu tiên bạn cẩn tải plugin về tại đây 

Sau khi tải plugin về bạn cần pass giải nén, pass file được Sơn Web chia sẻ trong link bài viết: https://sonweb.net/thiet-ke-website-ban-hang-online.html/ bạn vui lòng kéo xuống gần cuối trang sẽ thấy pass trong hình sau:

Video hướng dẫn tải và sử dụng plugin Plugin Permalink Manager Pro: 

Sau khi giải nén bạn vào plugin -> cài mới và kích hoạt plugin Plugin Permalink Manager Pro để sử dụng, sau khi cài đặt bạn click setting :

Sau khi chọn tới phần setting của plugin, bạn chọ tới tab Permastructure:

Tiếp theo bạn tìm tới menu Sản phẩm, Từ khóa sản phẩm,Danh mục sản phẩm , xoá các chữ : danh-muc,nếu link sản phẩm, bạn muốn bỏ chữ shop thì xoá chữ shop: Cấu trúc trước khi xoá sẽ như thế này:

Sau khí xoá di cấu trúc đường dẫn sẽ như vậy:

Đây là link website demo dùng plugin trên: https://soweleather.com/vi-nam-sowe/

Bạn có thể làm theo video sau để tải plugin và cấu hình dùng plugin sử dụng:

Đối với các danh mục sản phẩm đã tạo trước đây, slug đã dược lưu trong cơ sở dữ liệu bạn cần vào, tab Setting-> Advance setting để update lại,Url Editor -> Danh mục sản phẩm

Các đường dẫn danh mục có chữ danh-mục đằng trước bạn bỏ di như hình:

Sau khi sửa xong bạn chọn Save all lại.

Xem thêm: Các fix Lỗi không import file csv WordPress khắc phục lỗi tập tin không được hỗ trợ

Cách bỏ product-category(danh-muc) Woocommerce dùng code

Nếu như bạn thích tìm hiểu thêm về code, xử lý đằng sau thì có thể dung add_filter term_link với hàm sau:

function devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      add_rewrite_rule($term_slug.'/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
      add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules');
 
/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10);
add_action( 'edit_terms', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10);
add_action( 'delete_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10);
function devvn_new_product_cat_edit_success( ) {
  devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules(true);
}
5/5 - (1 bình chọn)

Share this post


Chat Zalo

0932644183