Website Máy tính

Website Máy tính


Project Description
  • 0
  • 25/10/2014
Website doanh nghiệp, cá nhân chuyên cung cấp các sản phẩm lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như laptops, destops, tablets, linh kiện máy tính,… Website bao gồm các module chưa năng như sau:
Tên module Mô tả
 Trang chủ  Giới thiệu các thông tin mới, các dịch vụ và hình ảnh công ty
 Giới thiệu  Giới thiệu về công ty
 Danh Mục Sản phẩm  Giới thiệu các sản phẩm như laptops, destops, tablets, linh kiện máy tính,…
 Tin tức   Tin tức thị trường, tin tức doanh nghiệp
 Dịch vụ   Các dịch vụ của doanh nghiệp như bảo hành, chăm sóc khách hàng, khuyến mãi,…
 Tư Vấn  Chuyên mục tư vấn dành cho khách hàng.
 Bảo Hành  Chuyên mục bảo hành sản phẩm gồm phương thức bảo hành, ,thời gian bảo hành,…
 Bảng Giá  Bảng báo giá tất cả các loại sản phẩm của công ty.
 Tuyển Dụng  Đăng tuyển dụng các chức vụ trong công ty.
Banner quảng cáo  Banner quảng cáo và banner slice của website
Liên hệ  Liên hệ trên website
Tìm kiếm sản phẩm  Module tìm kiếm sản phẩm trên website
Đánh giá bài viết