Website Dịch vụ bảo vệ

Website Dịch vụ bảo vệ


Project Description
  • 0
  • 25/10/2014
Website doanh nghiệp, cá nhân chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ, thiết bị bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp, tư vấn giải pháp an ninh,…. Website bao gồm các module chưa năng như sau:
Tên module Mô tả
 Trang chủ  Giới thiệu các thông tin mới, các dịch vụ và hình ảnh công ty
 Giới thiệu  Giới thiệu về công ty
 Dịch vụ  Giới thiệu các dịch vụ bảo vệ, thiết bị bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp, tư vấn giải pháp an ninh,…
 Đào tạo  Giới thiệu trung tâm đào tạo bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp, hình thức đào tạo
 Tuyển dụng  Đăng tuyển dụng bảo vệ, vệ sĩ,…
 Hình ảnh  Giới thiệu hình ảnh công ty, đội ngũ nhân viên, các khách hàng tiêu biểu
 Lợi ích khách hàng  Lợi ích của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của công ty
 Tin tức & Sự kiện  Tin tức thị trường, tin tức doanh nghiệp
Banner quảng cáo  Banner quảng cáo và banner slice của website
Liên hệ  Liên hệ trên website
Tìm kiếm dịch vụ  Module tìm kiếm dịch vụ trên website
Đánh giá bài viết