Những phần mềm cần thiết để bắt đầu học Laravel

Những phần mềm cần thiết để bắt đầu học Laravel

Laravel là framework hỗ trợ lập trình web dễ hiểu và được ưa chuộng nhất trên thế giới hiện nay.Nếu như bạn đá có kiến thức lập trình cơ bản với php và mysql hãy cùng Sơn Web khai phá Laravel nào.

Để bắt đầu học laravel , bạn cần 1 số phần mềm cơ bản hỗ trợ học sau:

 1. Local server: Xampp/ Wamp/Vertrigo…
 2. Text Editor/IDE: Visual Studio Code,Sublime,Netbeans,Atom…
 3. Node.js,Composer

Để dễ nắm bắt laravel bạn cần nắm một số kiến thức cơ bản sau nhé:

 • Basic Php
 • Basic html, css, jquery
 • Basic Bootstrap
 • Mô hình MVC cơ bản

Các kiến thức Laravel cần nắm

 • What is Route in Laravel ?
 • Laravel Blade Systax
 • How to make controller and get url ?
 • Middlware 

 

Share this post