Hướng dẫn thiết kế web

Hướng dẫn thiết kế web,hướng dẫn thiết kế web cơ bản, hướng dẫn cơ bản web,cơ bản trong thiết kế web

Hướng dẫn trỏ tên miền vào blogspot

Hướng dẫn add domain (tên miền) vào blogger (blogspot ) Hole công việc thật đơn giàn sau khi bạn đã tạo blogspost xong. chuyển đến tab cài đặt căn bản trong blogspot như hình Hiện tại mình đang trỏ tên miền http://thietkewebbangwordpress.com/ về blogspot trên . Bạn thấy có 2 trường...

Chat Zalo

0932644183