Hướng dẫn thêm phần bộ lọc bài viết theo taxonomy

Lọc bài viết theo taxonomy trong wordpress

Hướng dẫn thêm phần bộ lọc bài viết theo taxonomy

Gần đây khi thiết kế website wordpress cho một số khách hàng , mình gặp phải 1 số yêu cầu khá phức tạp mà họ đưa ra là, Trong phần bài viết ngoài chọn theo chuyên mục, còn phải hiển thị các bài viết liên quan từ taxonomy tạo ra. Cụ thể là mình làm một website âm nhạc khách hàng yêu cầu hiện thị các beat liên quàn từ cá version khác nhau và , các album khác nhau. Ngoài ra khách hàng còn yêu cầu trong phần quản lý bài viết có thể tìm kiếm các bài viết theo albums và verions.Vậy làm thế nào để xử lý vấn đề này ?Để giải quyết yêu cầu này, đơn giản là mình tạo ra 2 taxonomy có chức năng tạo ra 2 loại albums và verions trong wordpress Để làm việc này bạn chỉ cần sử dụng 2 functions sau trong file functions.php Mặc định trong wordpress phần quản lý post chỉ hỗ trợ lọc theo tháng, chuyên mục, Để lọc theo các taxonomy tạo ra thì bạn tự thêm code vào. Sau đây dịch vụ thiết kế web du lịch giá rẻ bằng WordPress sẽ hướng dẫn thêm phần lọc đó chỉ bằng hàm sau trong file funtions.php Sau khi bạn thêm phần này vào, khi truy cập vào quản lý bài viết sẽ thấy thêm phần lọc theo albums và verion.Lọc bài viết theo taxonomy trong wordpress

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.