Hướng dẫn tắt update wordpress

Hướng dẫn tắt update wordpress

Khi bạn thiết kế website wordpress thì sẽ thấy wordpress sẽ tự động update theme , plugin và score wordpress.Mặc dù tự động update có nhiều tiện lợi nhưng cũng là thách thức trong bảo mật. Để tắt update core bạn thêm dòng code sau vào file wp-config.php Để tắt update plugin bạn thêm dòng sau : Để tắt update theme bạn dùng code sau    

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.