Hướng dẫn tạo popup khi thoát web

Hướng dẫn tạo popup khi thoát web

Hướng dẫn tạo popup khi thoát web/blog

khi thoát khỏi một web site bạn chỉ cần bấm vào dấu x màu đỏ góc trên bên phải của trình duyệt.Nhưng nếu muốn tăng thời gian độc giả ở lại website bạn, giúp web bạn có nhiều time xem hơn, bạn có thể làm 1 popup hỏi xem có muốn thoát website thực sự không ?

Hướng dẫn tạo popup khi thoát web/blog

Hướng dẫn tạo popup khi thoát web/blog


Bạn thêm mã html này vào code , đơn giản đến giản đơn
[code type=html]


[/code]

 

Đánh giá bài viết

developer web wordpress

Share this post