Hướng dẫn tạo poppup trên web wordpress

Hướng dẫn tạo poppup trên web wordpress

Khi bạn click một đường link web khách hay button trên website ,nhưng vẫn muỗn khách hàng ở lại với website hiện tại thay vì mở ra một cửa sổ mới ,thì dùng popup là một giải pháp hiêu quả cho vấn đề này.Sau đây dịch vụ thiết kế website du lịch giá rẻ sẽ hướng dẫn tạo popup cho đường link trong nội dung bài viêt cũng như code html thông thường mà không phải dùng bất kỳ js nào.

Mở link thẻ a với poppup hay window

Thông thường nều bạn click vào thẻ a thì sẽ mở ra một cửa sổ mới với thuộc tính “target=_blank” .Tuy nhiên để mở 1 popup thay vì window thì mình bắt sự kiện onlick và javascript hàm window.open . Đây là một ví dụ : [crayon] Open Link in Popup [/crayon] Open Link in Popup Đây là một yêu cầu của trình duyệt để bắt sự kiện onlick với javascript , và thêm yêu cầu return false để chắc chắc loại bỏ sự kiện click mặc định. Khi mở một popup như vậy bạn có thể setting width & height của website mới.

Chỉnh sửa popup window

Mặc định thì popup sẽ mở như trên, tuy nhiên nếu như bạn muốn chỉnh sửa popup hay window thì có thể thay đổi các tham số : location, menubar, resizable, scrollbars ,status, titlebar and toolbar (source). Lưu ý là các tham số trên sẽ không hỗ trợ trên tất cả trình duyệt .

Disalbe chỉnh sửa resize và cuộn của popup

để tặt chưc năng resize và cuộn của popup hay window từ một đường link khi click bạn , chỉ cẩn chỉnh 2 tham số sau : resizable=no và scrollbars=no. [crayon] Open Link in Popup [/crayon] Open Link in Popup Đây chỉ là một ví dụ cơ bản về popup mà bạn không phải dùng thêm bất kì jquery nào ngoài javascript mặc định của trình duyệt hộ trợ.Nếu bạn nò có nhu cầu thiết kế wordpress có thể liên hệ Sơn Web
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183