Hướng dẫn tags vào pages wordpress

Thiết kế website

Hướng dẫn tags vào pages wordpress

Hướng dẫn tags vào pages wordpress đơn giản

Để thêm tags vào pages , bạn chỉ cần mở file functions.php thêm vào vài dòng đơn giản sau : [code type=php] // add tag support to pages function tags_support_all() { register_taxonomy_for_object_type(‘post_tag’, ‘page’); } add_action(‘init’, ‘tags_support_all’); [/code] Đơn giản chỉ có thế , nếu bạn muốn phát triển thành 1 plugin để dùng cho các theme sau bạn làm theo các bước này : Tạo ra file enable-tags.php trong thu mục plugin, wp-content/plugins/enable-tags.php , thêm các dòng sau vào : [code type=php] /* Plugin Name: Enable Tags in WordPress Pages Plugin URI: https://sonweb.net/ Description: Enables tags in all content Version: 1.0 Author: sonweb Author URI: https://sonweb.net License: Free */ [/code] Sau đó add các dòng code thêm vào . Nếu bạn là một người quản trị web và thấy khó hiểu các bước trên thì có thể download sẵn plugin Tag Pages
huong dan tags vao pages wordpress

huong dan tags vao pages wordpress

Cảm ơn bạn đã bài hướng dẫn tags vào pages wordpress tại sonweb.net

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.