Hướng dẫn phân trang ajax với page navi

Hướng dẫn phân trang ajax với page navi

Hướng dẫn phân trang ajax với page navi – SonWeb

Hello phân trang bình thường thì có lẽ ai cũng làm nhiều rồi, nhưng mình vẫn sẽ hướng dẫn cơ bản trước.Trước tiên cài đặt active plugin pagenavi lên.Đây là setting cơ bản plugin page navi phân trang wp
plugin phan trang wp-pagenavi

plugin phân trang wp-pagenavi

Tiếp theo đây là code demo [code type=php] ‘bdscb’, ‘order’ => ‘desc’, ‘orderby’ => ‘menu_order’, ‘paged’ => $paged, ‘posts_per_page’ =>6 ); $my_query = new WP_Query($args); while ( $my_query->have_posts() ) : $my_query->the_post(); ?> $my_query)); wp_reset_postdata();?> [/code]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.