Hướng dẫn phân trang ajax với page navi

Hướng dẫn phân trang ajax với page navi

Hướng dẫn phân trang ajax với page navi – SonWeb

Hello phân trang bình thường thì có lẽ ai cũng làm nhiều rồi, nhưng mình vẫn sẽ hướng dẫn cơ bản trước.Trước tiên cài đặt active plugin pagenavi lên.Đây là setting cơ bản plugin page navi phân trang wp

plugin phan trang wp-pagenavi

plugin phân trang wp-pagenavi

Tiếp theo đây là code demo
[code type=php]
‘bdscb’,
‘order’ => ‘desc’,
‘orderby’ => ‘menu_order’,
‘paged’ => $paged,
‘posts_per_page’ =>6
);
$my_query = new WP_Query($args);
while ( $my_query->have_posts() ) : $my_query->the_post();
?>
$my_query)); wp_reset_postdata();?>
[/code]

Share this post

Comments (2)

  • việt Reply

    đm chủ thớt viết content kiểu lol gì vậy

    21/08/2017 at 8:38 sáng
  • windows 10 password reset Reply

    Windows 10 password reset in the save chance to the site for the generate.

    06/01/2018 at 1:04 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.