Hướng dẫn phân trang ajax với page navi

Hướng dẫn phân trang ajax với page navi

Hướng dẫn phân trang ajax với page navi – SonWeb

Hello phân trang bình thường thì có lẽ ai cũng làm nhiều rồi, nhưng mình vẫn sẽ hướng dẫn cơ bản trước.Trước tiên cài đặt active plugin pagenavi lên.Đây là setting cơ bản plugin page navi phân trang wp
plugin phan trang wp-pagenavi

plugin phân trang wp-pagenavi

Tiếp theo đây là code demo
<!--?php 									 									global $paged ; 									$args = array( 											'post_type' =--> 'bdscb',
'order' =&gt; 'desc',
'orderby' =&gt; 'menu_order',
'paged' =&gt; $paged,
'posts_per_page' =&gt;6
);
$my_query = new WP_Query($args);
while ( $my_query-&gt;have_posts() ) : $my_query-&gt;the_post();
?&gt;
<!--?php wp_pagenavi(array('query' =--> $my_query)); wp_reset_postdata();?&gt;
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183