Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Hướng dẫn lấy dữ liệu database vào select box trong contact form 7

Việc dùng plugin  contact form 7 trong wordpress đã trở nên phổ biến và không thể thiếu đối với 1 website bất kỳ nào. Mặc dù contact form 7 đã hỗ trợ khá đầy đủ các field và form cần thiết nhưng để tương tác với dữ liệu của website thì cần bồ sung thêm 1 số bước sau. 1.Dùng bộ lọc của contact form 7 với function wpcf7_form_tag 2 Dùng hàm add dữ liệu select trong contact form 7
function dynamic_field_values ( $tag, $unused ) {

  if ( $tag['name'] != 'your-field-name' )
    return $tag;

  $args = array (
    'numberposts'  => -1,
    'post_type'   => 'your-custom-post-type',
    'orderby'    => 'title',
    'order'     => 'ASC',
  );

  $custom_posts = get_posts($args);

  if ( ! $custom_posts )
    return $tag;

  foreach ( $custom_posts as $custom_post ) {

    $tag['raw_values'][] = $custom_post->post_title;
    $tag['values'][] = $custom_post->post_title;
    $tag['labels'][] = $custom_post->post_title;

  }

  return $tag;

}

add_filter( 'wpcf7_form_tag', 'dynamic_field_values', 10, 2);
your-field-name là tên select trong form. Trong form mail lấy dữ liệu
[select* your-field-name include_blank]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.


Chat Zalo

0932644183