Hướng dẫn làm website đa ngôn ngữ với plugin poly language

hướng dẫn sử dụng plugin poly language wordpress

Hướng dẫn làm website đa ngôn ngữ với plugin poly language

Trước đây mình dùng plugin qtranslate-x để làm website đa ngôn ngữ trên wordpress. Tuy nhiên có một số theme hay plugin xung đột với plugin này điển hình như mình mới gặp phải trường hợp theme kute shop nên đã chuyển qua dùng thử plugin Poly language.Mỗi theme đều có ưu và nhược điểm riêng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách dùng plugin poly language khi thiết kế website vói wordpress .

Cài đặt plugin Poly Language 

Sau khi cài đặt plugin Poly language bạn cần setup một số bước cơ bản khi sử dụng , như ngôn ngữ nào là mặc định hay trang chủ cho 2 ngôn.

Setup Ngôn ngữ trong Poly :

Bạn di chuyển vào phần cài đặt -> language và chọn new language & flag cho ngôn ngữ đó như hình.Ở đây mình chọn là ngôn ngữ Việt Nam. settinglanguage Chọn ngôn ngữ mặc định là Việt Nam.Giả sử bạn làm website 2 ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh.Vậy làm thế nào để biết được ngôn ngữ nào là chính khi người truy cập website của bạn. Đơn giản bạn click vào icon * như hình. defaultlanguage Ở đây mình chọn ngôn ngữ chính là Tiếng Việt . Tiếp theo bạn nên cấu hình 1 số vấn đề chính sau : Cấu hình Url modifications Bạn nên ẩn url language default language và remove slug language đồng thợi để chọn 1 page là trang chủ thì nên chọn như hình sau:
urmodife Ngoài ra trong phần Default brower language bạn nên deactive nó.Nếu bạn check vào , website sẽ chuyển về ngôn ngữ trùng với ngôn ngữ của trình duyệt điều này dễ gây nhầm lẫn. Media: Nếu đánh dấu, bạn có thể thêm từng phiên bản hình ảnh cho từng ngôn ngữ.

Cấu hình hiển thị chuyển ngôn ngữ ra ngoài giao diện

Để hiển thị chuyển đổi ngôn ngữ  ra ngoài giao diện bạn có thể dùng 3 cách là : menu language  switcher, hoặc dùng widget hay dùng hàm để hiện thị ở vị trí bất kỳ.
 1. Sử dụng hàm để hiển thị vị trí bất kỳ:

  Plugin Poly Language hỗ trợ functions pll_the_languages($args); để bạn cấu hình hiện thị trí chuyển đổi ngôn ngữ theo ý muốn. Trong đó, $args là một mảng chứa với các tham số như sau (nếu không thiết lập nó sẽ áp dụng giá trị mặc định)
  • ‘dropdown’ => Hiển thị dạng đổ xuống, thiết lập giá trị là 1 nó sẽ thành dạng đổ xuống (default: 0)
  • ‘show_names’ => Hiển thị tên ngôn ngữ, giá trị là 1 nó sẽ hiển thị tên ngôn ngữ (default: 1)
  • ‘display_names_as’ => Hiển thị tên ngôn ngữ theo “name” hoặc “slug” (default: ‘name’)
  • ‘show_flags’ => Hiển thị lá cờ nếu giá trị là 1 (default: 0)
  • ‘hide_if_empty’ => Ẩn các ngôn ngữ nếu ngôn ngữ dó chưa có post hoặc page tương ứng, giá trị 1 là ẩn (default: 1)
  • ‘force_home’ => Sử dụng đường dẫn trang chủ nếu giá trị là 1, nếu giá trị là 0 thì nó sẽ chuyển trang hiện tại sang ngôn ngữ đã chọn (default: 0)
  • ‘echo’ => echoes if set to 1, returns a string if set to 0 (default: 1)
  • ‘hide_if_no_translation’ => Ẩn ngôn ngữ nếu ngôn ngữ đó chưa có giá trị nào được dịch (default: 0)
  • ‘hide_current’=> Ẩn ngôn ngữ hiện tại đang chọn nếu giá trị là 1 (default: 0)
  • ‘post_id’ => Nếu giá trị này thiết lập thì phần ngôn ngữ đó sẽ trỏ tới một post hoặc page chỉ định qua ID (default: null)
  • ‘raw’ => Nếu bạn muốn tự viết lại CSS cho phần này thì thiết lập giá trị là 1 (default:0)
 2. Sử dụng menu language switcher Để sử dụng menu rất đơn giản là trong phần cấu hình menu , bạn check menu language và button thêm vào menu như hình. addmenulanguage
 3. Sử dụng widget để chuyển đổi ngôn ngữ.

  Đơn giản là trong phần widget bạn kéo widget Language Switcher qua và chọn cách hiển thị cho nó.
Để làm website bán hàng bằng wordpress đa ngôn ngứ với woocommerce bạn cần cài plugin Hyyan WooCommerce Polylang Integration nó sẽ hỗ trợ tạo ra phần nhập nội dung ,tiêu đề , bằng 2 thứ tiếng
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183