Hướng dẫn làm website bán hàng bằng Woocommerce trên WordPress

Hướng dẫn làm website bán hàng bằng WordPress

Hướng dẫn làm website bán hàng bằng Woocommerce trên WordPress

Nhu cầu thiết kế website bán hàng qua mạng bằng WordPress trong vài năm gần đây trở nên tăng cao và phổ biến. Để làm website bán hàng đơn giản bằng WordPress thì không khó nhưng để tạo website bán hàng chuyên nghiệp thì bạn cần biết cụ thể về Woocommerce sẽ giúp bạn custom giao diện và chức năng theo ý mình.Sau đây Sơn Web sẽ hướng dẫn bạn 1 số hàm trong woocommerce
  1. Thay đổi text Thêm vào giò trong woocommerce
Đối với woocommerce < 2.1 bạn sử dụng functions sau để thay đổi trên trang chi tiết sản phẩm : Đối với Woocommerce > 2.1 Thay đổi text add to cart hay thêm vào giỏ trong vòng lặp như danh mục sản phẩm , trang chủ, và sản phẩm Đối với woocommerce < 2.1 Đối với woocommerce > 2.1 Thay đổi Add to cart trên danh mục hay post type trong hàm

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.