Hướng dẫn gửi tin nhắn từ website tới điện thoại

Hướng dẫn gửi tin nhắn từ website tới điện thoại

Sau đây dịch vụ thiết kế website WordPress sẽ giới thiệu bạn các bước để viết code tính năng gủi sms từ website tới điện thoại của người dùng khi đăng kí hoặc hoặc xác nhận một dịch vụ nào đó từ AP củaI eSMS. Hệ thống API của eSMS đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào. Có thể kết nối bằng tất cả cả các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, ASP.NET, PHP. Cơ chế hoạt động
  • Kết nối thông qua Webservice: POST/Get
  • Xác thực: các request của bạn sẽ được hệ thống xác thực thông qua APIkey và SecretKey, 2 key này sẽ được cấp sau khi bạn đăng ký tài khoản tại eSMS.vn
Bước 1: Tiến hành đăng ký tài khoản tại Website eSMS.vn Bước 2: Sau khi đăng ký xong các bạn tiến hành đăng nhập và vào trang Quản lý. Tại đây các bạn chọn vào menu Quản lý API để lấy APIKey và SecretKey he thong sms api esms Bước 3: Tiến hành sử dụng các hàm API mà eSMS cung cấp bằng cách gọi thực thi các URL, chi tiết thông tin các hàm tham khảo tại đây. Ở đây mình sẽ hướng dẫn ví dụ hàm gửi tin nhắn đầu số ngẫu nhiên.  Cú pháp của hàm này như sau: http://api.esms.vn/MainService.svc/xml/SendMultipleMessage_V4/ Các bạn cần gọi lệnh POST đến URL này với data post lên có định dạng như sau:
<RQST>
<APIKEY>yourapikey</APIKEY>
<SECRETKEY>yoursecretkey</SECRETKEY> 
<SMSTYPE>7</SMSTYPE>
<CONTENT>Welcome to esms.vn</CONTENT>
<CONTACTS>
<CUSTOMER>
     <PHONE>0902434340</PHONE>
 </CUSTOMER>
<CUSTOMER>
    <PHONE>0902434341</PHONE>"
</CUSTOMER>
</CONTACTS>
Trong đó: – ApiKey và Secret Key các bạn đã lấy được ở bước 2 – Content là nội dung tin nhắn – Phone là các số điện thoại bạn muốn gửi tin – SMSTYPE là loại tin nhắn: 3 là đầu số ngẫu nhiên, 4 là đầu số cố định 19001534, 6 là đầu số 8755(8755 chỉ được dùng để gửi các tin khong chứa mục đích quảng cáo) Ở đây mình sẽ đưa code send sms ví dụ bằng 3 ngôn ngữ phổ biến là C#, Java và PHP. Đối với C#: Tải project C# mẫu tại đây: http://esms.vn/eSMSAPI_Demo_CSharp.rar Tải project C# mẫu Json tại đây: http://esms.vn/eSMSAPI_Demo_CSharp_JSON.rar Đối với PHP: Tải code mẫu PHP tại đây: http://esms.vn/eSMSAPI_Demo_PHP.rar Tải code mẫu PHP Json tại đây: http://esms.vn/PHP_DEMO_JSON.rar Đối với Java: Tải project Java mẫu tại đây: http://esms.vn/eSMSAPI_Demo_Java.rar – Project này viết dạng Web nên bạn cần cài Tomcat hoặc Webserver khác cho Java để có thể chạy Đối với WordPress: Tải plug in wordpress mẫu tại đây: http://esms.vn/woo-order-esms-gateway.zip – Project này viết dạng plug in wordpress nên bạn cần cài plug in wordpress để có thể chạy
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183