Hướng dẫn gửi mail trong wordpress

Hướng dẫn gửi mail trong wordpress

Hướng dẫn gửi mail trong wordpress -sonweb

Để gửi mail trong wordpress bạn chỉ cần cài plugin WP Mail SMTP

bạn download và active cấu hình như hình

WP SMTP Settings

WP SMTP Settings

Bạn nhớ
Host: smtp.gmail.com
Port: 465

Để tao form gửi mail bạn chỉ cần cài đặt plugin Gravity Forms hay contact form .

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.