Hướng dẫn gửi email web WordPress dùng host mail

Hướng dẫn gửi email web WordPress dùng host mail

Có nhiều nền tảng hỗ trợ gửi mail cho web site WordPress như gmail,sendgrid…Tuy nhiên sau đây mình sẽ giới thiệu dùng tài khoản email host của bạn để gửi mail cho website WordPress đơn giản nhất với plugin WP Mail SMTP by WPForms 

1.Cài đặt plugin WP Mail SMTP by WPForms

Truy cập vào admin chọn plugin -> cài mới gõ tên plugin chọn kích hoạt và cài đặt plugin 2. Tạo tài khoản email trên host Bạn truy cập vào hostsing ,phần email account tạo , email dùng để gửi email trong web Sau khi tạo email xong bạn vào web mail để gửi và nhận email thử xem đã tạo username, pass email chính xác chưa. 3. Cấu hình gửi email với WP Mail SMTP by WPForms  Trong bảng quản trị admin , bạn truy cập admin-> cài đặt -> WP email smtp, giao diện phần cấu hình sẽ hiển thị như sau: Để dùng email host gửi mail trong web, bạn chọn phương thức gửi email là: Other SMTP sau khi chọn phương thức là Other Smtp , bạn cần thiết lập như sau: Bạn chọn xác thực là on, sau đó nhập username và pass email vào. sau khi bạn nhập tới đây là ok, có thể test gửi email ngay tại plugin này ở phần test.

Share this post