Hướng dẫn dùng qstranlate

huong dan dung plugin qtranslate

Hướng dẫn dùng qstranlate

Hướng dẫn dùng qstranlate tạo website đa ngôn ngữ

Hiện tại có khá nhiều plugin dùng cho việc tạo webiste đa ngôn ngữ nhưng mình thấy plugin qstranlate vẫn là dễ dùng nhất.Sau khi cài đặt plugin qstranslate q-translate Bạn vào cài đặt -> Languages lựa chọn ngôn ngữ muốn cài đặt q-translate configuration Để chọn hoặc bỏ chọn 1 ngôn ngữ bạn check enable hoặc disenable language settings Bạn có thể dùng widget để kéo phần lựa chọn ngôn ngữ widgets hoặc dùng hàm qtrans_generateLanguageSelectCode() , của plugin.

Dịch text sang các ngôn ngữ khác

Đặt đoạn code này sang chỗ text muốn dịch <!- -:en- ->Your text in English.<!- -:- -> <!- -:de- ->Your text in Deutsch<!- -:- -> <!- -:it- ->Your text in Italiano<!- -:- -> <!- -:fr- ->Your text in Français<!- -:- -> /* check if qtranslate function exists */ <?php if(function_exists(‘qtrans_getLanguage’)) { ?> /* if language is English use this code */ <?php if (qtrans_getLanguage()==”en”): ?> <?php endif; ?> /* if language is Slovenian use this code */ <?php if (qtrans_getLanguage()==”sl”): ?> <?php endif; ?> <?php } ?> /* You can also use */ <?php elseif (qtrans_getLanguage()==”sl”): ?> ban co the tham khao them tai website http://princessdesign.net/wpsnippets/qtranslate/  

Dịch text trong widget

Dịch title trong widget bạn dùng thẻ này [:en]My English Title[:sv]My Swedish Title widget hoặc bạn có dịch website đa ngôn ngữ với using the Google Language Translation plugin.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.