Hướng dẫn custom price trong woocommerce

custom price product woocommerce

Hướng dẫn custom price trong woocommerce

Hướng dẫn custom hển thị giá trong woocommerce

Hiện tại khi up sản phẩm khi dùng plugin woocommerce nếu bạn nhập chỉ giá thông thường thì không sao .custom price product  woocommerce Khi bạn nhập nhiều khung giá như giá sale off, hay giá cho từng variations thì khi show sản phẩm sẽ hiển thị giá thế nàycustom nhieu gia woocommerceTuy nhiên để hiển thị 1 khung giá như lúc đầu bạn chỉ cần thêm code sau vào file functions.php add_filter('woocommerce_variable_price_html', 'custom_variation_price', 10, 2);function custom_variation_price( $price, $product ) {$price = ”;if ( !$product->min_variation_price || $product->min_variation_price !== $product->max_variation_price ) { $price .= ‘‘ . _x(”, ‘min_price’, ‘woocommerce’) . ‘ ‘; $price .= woocommerce_price($product->get_price()); }return $price; }

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.