Hướng dẫn convert post to Post Types wp

Hướng dẫn convert post to Post Types wp

Hướng dẫn convert post to Post Types wp – SonWeb

Hello hẳn là ai khi làm wordpress sẽ gặp vài vấn đề vui vui là khi khách hàng yêu cầu thêm bớt và ta muốn chuyền từ chuyên mục sang dang sản phẩm hay tin tức đặc biệt hơn.Không dài dòng nữa đơn giản là bạn sẽ dùng plugin này Post Type Switcher plugin. Sau khi cài đặt và active lên , làm theo các bước trong hình.
ChanHướng dẫn convert post to posttype wp

Hướng dẫn convert post to posttype wp

Để chuyển nhanh 1 post, bạn chọn quick edit
quick edit post to posttype

Quick edit post to posttype

Để chuyển đổi post trong 1 categories hay tất cả post bạn làm thế này Changing Post Types of Posts matching particular criteria Nguồn : SonWeb
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183