Hướng dẫn code hiển thị lượt xem post trong wordpress

Hướng dẫn code hiển thị lượt xem post trong wordpress

Khi thiết kế website wordpress nếu bạn muốn hiển thị bài viết hay post type theo lượt view xem nhiều nhất thì cần phải làm thế nào ? Sau đây Sơn Web sẽ hướng dẫn cách hiển thị lượt view trong post và code hiển thị sắp xếp theo lượt view trong wordpress. Để hiện thị view post và sắp xếp view trong danh mục bài viết. Bạn làm theo các bước sau để hiển thị view trong post.

Bước 1 : Setup và hiển thị view của post

Bạn mở file functions.php thêm hàm sau vào : [crayon] //Set the Post Custom Field in the WP dashboard as Name/Value pair function bac_PostViews($post_ID) { //Set the name of the Posts Custom Field. $count_key = ‘post_views_count’; //Returns values of the custom field with the specified key from the specified post. $count = get_post_meta($post_ID, $count_key, true); //If the the Post Custom Field value is empty. if($count == ”){ $count = 0; // set the counter to zero. //Delete all custom fields with the specified key from the specified post. delete_post_meta($post_ID, $count_key); //Add a custom (meta) field (Name/value)to the specified post. add_post_meta($post_ID, $count_key, ‘0’); return $count . ‘ View’; //If the the Post Custom Field value is NOT empty. }else{ $count++; //increment the counter by 1. //Update the value of an existing meta key (custom field) for the specified post. update_post_meta($post_ID, $count_key, $count); //If statement, is just to have the singular form ‘View’ for the value ‘1’ if($count == ‘1’){ return $count . ‘ View’; } //In all other cases return (count) Views else { return $count . ‘ Views’; } } } ?>; [/crayon] Chú ý : Trong hàm này sử dụng 4 functions của wordpress là: Bước 2: Để hiển thị view trong bài viết : Bạn mở file single.php trong template và thêm hàm sau trong vòng lặp: [crayon] [/crayon]
5/5 - (2 bình chọn)

Share this post


Chat Zalo

0932644183