Hướng dẫn clone website WordPress với plugin duplicator

Sử dụng plugin duplicator website

Hướng dẫn clone website WordPress với plugin duplicator

Bạn thiết kế website WordPress và cân nhân bản website thành nhiều website khác nhau, hay muốn di chuyển từ localhost lên host để chạy thì đâu là giải pháp tốt nhất đỡ phát sinh lỗi nhất.Để nhân bản website có nhiều cách ,1 là bạn copy toàn bộ thư mục website từ localhost lên host thực sự và import databse từ localhost lên database .Nhưng cách này có hạn chế là bạn phải vào bàng cơ sở dữ liệu wp_option đổi link url lại website lại .hay vào wp-config.php add dòng code sau: [crayon] define(‘WP_HOME’,’https://sonweb.net/’); define(‘WP_SITEURL’,’https://sonweb.net/’); [/crayon] Với đường dẫn mới là website bạn muốn cài mới lên.Tuy nhiên nếu sử dụng plugin duplicator bạn sẽ không cần phải làm các bước trên từ import dữ liệu đến thay đổi đường dẫn .Mọi các bước trên sẽ được thực thi tư đông từ plugin này. Sau đây dịch vụ thiết kế website Sơn Web sẽ hướng dẫn bạn sử dụng plugin này.

Các bước sử dụng plugin duplicator trong website WordPress

Bước 1 : Cài đặt plugin  Bạn di chuyển vào trong bảng quản trị -> Plugin -> Cài mới gõ  Duplicator cọn cài đặt và kích hoạt Bước 2: Tạo Package cho website cài đặt 
Sử dụng plugin duplicator website

Sử dụng plugin duplicator website

Bước 3 : Tạo packages cho website Bạn click vào button Create New và next qua bước 1 : Sau khi next , Plugin duplicator sẽ scan xem host bạn có đap ứng các yêu cầu cần thiết để tạo file package không,Ví dụ dung lượng host không đủ thì không thể tạo file được , sau khi scan complete xong plugin sẽ báo cho bạn biết cơ sở dữ liệu gồm file đó kích thước là bao nhiêu và dung lượng dữ liệu host bạn kích thước là bao nhiêu để bạn xem host mới có đủ dung lượng để cài đặt không. Bạn check vào buttton có dòng test Yes. Continue with the build process! và click build như sau: Sau khi build thành công bạn sẽ thấy thông báo này hiện ra:
clone website với duplicator

clone website với duplicator , bạn tải 2 file này về để cài đặt lên website mới

 
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183