Hướng dẫn chèn google+ vào website

Hướng dẫn chèn google+ vào website

Cách chèn google+ vào website và thiết kế website wordpress

Việc dùng google+,cũng như facebook+, rất có giá trị đối với việc tối ưu tìm kiếm trên google,Việc chèn google+ vào website hay web được thiết kế bằng wordpress cũng tương tự nhau.

Bước 1: Chèn js của google vào footer website :

Đối với website thiết kế bằng wordpress bạn có thể function để add vào footer , dùng hàm này trong file funcions.php

Có 4 loại button google+ cơ bản, small,medium,standard,tall

chen button goole+ vao website

Bước 2: Chèn code button google+ vào website

Ở đây size bạn có thể chọn loại size mà bạn thấy kích thước phù hợp, và đối với website không làm từ wordpress bạn có thể thay link href tương ứng.
Nếu bạn không muốn hiển thị đếm + thì thêm tham số count=”false”

Share this post

Comment (1)

  • Miguspouth Reply

    Ophthacare Dog Amoxicillin Vomitting Cialis Quotidien viagra Buy Doxycycline Mastercard Comprar Viagra Francia Cialis Para Impotencia

    09/10/2017 at 8:22 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.