Hướng dẫn cách sửa lỗi không download file và chặn file exe từ Window defender

Hướng dẫn cách sửa lỗi không download file và chặn file exe từ Window defender

Thỉnh thoảng bạn download hay chạy 1 số file dùng để crack hay tự động chạy sẽ gặp trường hợp Window defender chặn download , hay chặn flie .exe .như sau:
Không thể download do window defender

Không thể download do window defender

Sau đây Sơn Web sẽ chỉ bạn cách download và chạy file exe do Window Defender chăn ứng dụng phần mềm. 1.Chặn tính năng Window Defender hoạt động tạm thời Để có thể download 1 file bị chặn, bạn chỉ việc tạm thời , tắt Window Defender tạm thời bằng cách truy cập setting -> Off Realtime Protection Bước 1. truy cập setting trong Window Defender , chọn open , rồi chọn Setting như sau: Bước 2:Ở menu Virus & theart protection bạn chọn Virus & protection setting như sau: Bước 3: Tặt Window Defender tạm thời Ở menu tab Real-time protection bạn chọn turn of , như hình: Sau khi chọn xong , window hỏi bạn có muốn lưu hay không, bạn chọn ok là xong.Việc cài đặt tắt Window Defender tới đây là ok.Sau đây Sơn Web sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục tình trang Window defender tự xóa file exe ứng dụng khi nghi ngờ là virus. Bươc 1. Truy cập setting , bước này bạn làm theo hình hướng dẫn trên Bước 2: Truy cập vào Virus & threat protection settings như trên Bước 3: Chọn Add or remove exclusions trong Exclusions này giống như bạn thêm 1 ngoại lệ trong Window Defender, tiếp théo bạn chọn tới thư mục chứa file muốn chạy đang bị chương trình xóa. Bước 4: Chọn folder(thư mục ) chứa file Nếu file chạy mình để trong thư mục learn-seo ổ đĩa D thì chọn tới thư mục đó là ok , hoặc bạn có thể chọn tới file exe đó.sau đó bạn lưu lại là có thể chạy file exe đang bị chặn ok.

Share this post


Chat Zalo

0932644183