Hướng dẫn ẩn menu admin bar trong wordpress

ẩn hiện menu bar admin website wordpress

Hướng dẫn ẩn menu admin bar trong wordpress

Nếu website của bạn được thiết kế bằng wordpress và dành cho nhiều thành viên đăng tin thì sẽ phát sinh 1 số yêu cầu nâng cao từ khách hàng.Trong đó có thể việc ẩn hiện menu admin bar đối với 1 số quyền thành viên.Hay quản lý bài viết của thành viên được hiển thị ra ngoài .Sau đây dịch vụ thiết kế web wordpress sẽ hướng dẫn custom menu admin bar trong wordpress.Mặc định trong wordpress sẽ hiển thị menu bar và có thể check ẩn hiện trong phẩn quản lý thành viên của bảng quản trị.ẩn hiện menu bar admin website wordpress Tuy nhiên nếu như bạn chi muốn hiển thị menu bar admin dành cho quyền admin thì bạn chỉ cần thêm functions này trong file functions.php của theme : Nếu như bạn ẩn cho tất cả các thành viên thì bạn sử dụng hàm sau : Ngoài ra nếu bạn muốn ẩn doashboard đối với user không phải là admin thì có thể sử hàm sau trong file functions.php Nếu bạn muốn ẩn doashboard cho tất cả thành viên thì dùng code sau :

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.