Fix lỗi WP_Widget deprecated error in WordPress V4.3

Fix lỗi WP_Widget deprecated error in WordPress V4.3

Khi bạn thiết kế website wordprss và nâng cấp phiên bản wordpress mới , nếu như bạn bật chức năng

thì có thể gặp những lỗi như sau :

The called constructor method for WP_Widget is deprecated since version 4.3.0! Use

The error continues down the page like this 9 times.

để filx lỗi này bạn dùng 2 cách cơ bản sau :

cách 1: tắt chức năng debug trên wordpress như sau

Fix lỗi WP_Widget deprecated error in WordPress V4.3
Đánh giá bài viết

developer web wordpress

Share this post