Fix lỗi WP_Widget deprecated error in WordPress V4.3

Fix lỗi WP_Widget deprecated error in WordPress V4.3

Khi bạn thiết kế website wordprss và nâng cấp phiên bản wordpress mới , nếu như bạn bật chức năng [crayon] define(‘WP_DEBUG’,true);[/crayon] thì có thể gặp những lỗi như sau : The called constructor method for WP_Widget is deprecated since version 4.3.0! Use The error continues down the page like this 9 times. để filx lỗi này bạn dùng 2 cách cơ bản sau : cách 1: tắt chức năng debug trên wordpress như sau [crayon[ define(‘WP_DEBUG’,false) [/crayon] cách 2 : thêm dòng code sau vào file functions.php trong theme [crayon] add_filter(‘deprecated_constructor_trigger_error’, ‘__return_false’);[/crayon]
Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183