Fix lỗi plugin js compose khi nâng cấp wordpress

Fix lỗi plugin js compose khi nâng cấp wordpress

Sau đây dịch vụ thiết kế web wordpress sẽ hướng dẫn bạn cách fix lỗi plugin js compose khi nâng câp phiển bản wordpress 4.5 mới nhất , mà bạn gặp phải. Để sửa lỗi bản chỉ cần làm theo bước sau : mở thu mục plguin /js_composer/assets/js/backend/composer-view.js tìm tới hàm [crayon] /** * Convert html into correct element * @param html */ html2element:function (html) { var attributes = {}, $template; if (_.isString(html)) { this.template = _.template(html); $template = $(this.template(this.model.toJSON()).trim()); } else { this.template = html; $template = html; } _.each($template.get(0).attributes, function (attr) { attributes[attr.name] = attr.value; }); this.$el.attr(attributes).html($template.html()); this.setContent(); this.renderContent(); }, [/crayon] Thay code dòng hàm đó bằng dòng code sau: [crayon] html2element: function(html) { var $template, attributes = {}, template = html; $template = $(template(this.model.toJSON()).trim()), _.each($template.get(0).attributes, function(attr) { attributes[attr.name] = attr.value }), this.$el.attr(attributes).html($template.html()), this.setContent(), this.renderContent() }, [/crayon]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.


Chat Zalo

0932644183