Fix lỗi not found 404 trên web wordress

Fix lỗi not found 404 trên web wordress

Cách sữa lỗi 404 not found trên web wordpress

Thường thì khi thiết kế web wordpress đường link webste rất đẹp và thân thiện người đọc.Nhưng bỗng một ngày 1 u ám dạn setup web  wordpress trên 1 số host không hỗ trợ nhiều cho wordpress bạn sẽ gặp 1 số lỗi sau:

1.Lỗi không cài đặt được plugin :

Khi cài plugin màn hình sẽ hiện như sau:

loi fpt web wordpress

khi đó bạn nhập các thông tin fpt của host vào , hoặc dùng fpt kéo trực tiệp plugin vào thư mục wp-content/plugins.

2.Lỗi không up được hình ảnh trong bài viết:

loi up anh trong wordpress

màn hình khi hình trong bài sẽ bị lỗi sau:

khi đó bạn setup permission thư mục wp-content là 755

3.Lỗi not found 404 trên url:

 

Lỗi này do host không tự tạo file .htaccess

Bạn copy file.htaccess từ web khác up lên host

[code type=php]

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress

[/code]

Sau đó reset lại cài đặt permalink là ok

 

 

Share this post

Comments (2)

  • JeffElinynit Reply

    Amoxicillin Capsule Pink And Blue Viagra Da 100 Propecia Precio Cialis Levitra cialis Clobetasol Visa From Canada Next Day

    30/09/2017 at 9:15 sáng
  • Ronpymn Reply

    Cialis E Varicocele Purchase Doxycycline Price viagra Cialis Por Gusto

    30/11/2017 at 1:22 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.