Thêm Excerpt vào page wordpress

Thêm Excerpt vào page wordpress

Thêm Excerpt vào page wordpress -SonWeb

Mặc định pages trong wordpress thêm phần excerpts tức là mô tả ngắn về trang. Nhưng nếu bạn muốn custom để hiển thị ngoài trang chủ hay template thì chỉ cần dùng vài dòng code này vào function : [code type=php] add_action( ‘init’, ‘my_add_excerpts_to_pages’ ); function my_add_excerpts_to_pages() { add_post_type_support( ‘page’, ‘excerpt’ ); } [/code] Đơn giản hơn thì bạn chỉ cần cài plugin này : PJW Page Excerpt Để show exceprt page , bạn dùng cách này [code type=php] <?php $gt = get_post(id); // id la id cua page echo apply_filters(‘the_excerpt’,$gt->post_excerpt); ?> [/code]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.