Để google cập nhật bài viết bạn ngay và luôn

Để google cập nhật bài viết bạn ngay và luôn

Cách để google index nhanh bài viết của bạn

1. Gửi link trực tiếp lên google submit

– Bạn  vào trang sau https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url ;

– Bạn copy link bài viết dán lên url:

Cách để google index nhanh bài viết của bạn

Cách để google index nhanh bài viết của bạn

2. Truy câp vào trang web master tool website của bạn

Click vào tìm nạp như Googge

Cách để google index nhanh bài viết của bạn

Cách để google index nhanh bài viết của bạn

bạn dán link lên như hình vẽ

3. Google Index nhanh: Ping sitemap

Đưa URL bài viết mới vào sitemap.xml
Copy URL của file sitemap; Ví dụ: https://sonweb.net/sitemap.xml
Gõ địa chỉ sau trên trình duyệt
http://google.com.vn/ping?sitemap=[URL_SITEMAP]
Ví du: http://google.com.vn/ping?sitemap=https://sonweb.net/sitemap.xml

Hoặc truy cập http://sitemap.vn và nhập URL của sitemap.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.