Danh sách website 2.0 dùng lấy Backlink và tạo site vệ tinh

Danh sách website 2.0 dùng lấy Backlink và tạo site vệ tinh

Bạn mới tạo website và đang xây dựng liên  kết cho website , Sau đây hãy cùng Sơn Web tìm hiểu cách đăng ký và tạo profile cho website nào.

Tên Web  Demo  Hướng dẫn  Ghi chú
mystrikingly.com https://q8laservietnam.mystrikingly.com/  Xem hướng dẫn  Index Google
wordpress.com https://q8laservietnam.wordpress.com/  đơn giản tự tạo Index Google
https://www.blogger.com https://q8laservietnam.blogspot.com/  đơn giản tự tạo Index
https://about.me/ https://about.me/q8laser  .. Index
hatenablog.com/ https://q8laservietnam.hatenablog.com/  đơn giản tự tạo Index
http://linkedin.com/ https://www.linkedin.com/in/q8-laser/  đơn giản tự tạo Index
https://twitter.com/ https://twitter.com/q8laser1  đơn giản tự tạo Index
https://www.reddit.com/ https://www.reddit.com/user/sonweb/  đơn giản tự tạo Index
https://www.tumblr.com/ https://q8laser.tumblr.com  đơn giản tự tạo Index
https://www.chess.com https://www.chess.com/member/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://github.com https://github.com/Q8Lasser  đơn giản tự tạo Index
authorstream.com http://www.authorstream.com/Q8Laser/  đơn giản tự tạo Index
https://brandyourself.com/ http://q8laser.brandyourself.com/  đơn giản tự tạo Index
http://www.mobypicture.com http://www.mobypicture.com/user/q8laser1  đơn giản tự tạo Index
https://flipboard.com/ https://flipboard.com/@Q8Laser  đơn giản tự tạo Index
https://devpost.com https://devpost.com/q8lasergroup  đơn giản tự tạo Index
https://flipboard.com/ https://flipboard.com/@Q8Laser  đơn giản tự tạo Index
https://creativemarket.com/ https://creativemarket.com/users/Q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://sourceforge.net/ https://sourceforge.net/u/q8laser/profile  đơn giản tự tạo Index
https://mix.com/ https://mix.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://www.behance.net/ https://www.behance.net/q8laser  đơn giản tự tạo Index
http:imfaceplate.com http://www.imfaceplate.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://mix.com/ https://mix.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://500px.com/ https://500px.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://angel.co/ https://angel.co/u/q8-laser-viet-nam  đơn giản tự tạo Index
https://www.deviantart.com/ https://www.deviantart.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https:/kdpcommunity.com/ kdpcommunity.com/s/profile/0052T00000CEL  đơn giản tự tạo Index
https://soundcloud.com/ https://soundcloud.com/user-777801629-147797864  đơn giản tự tạo Index
https://myspace.com/ https://myspace.com/q8laser/  đơn giản tự tạo Index
https://stackoverflow.com/ https://stackexchange.com/18883390/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://steepster.com/ https://steepster.com/Q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://codecademy.com/ codecademy.com/profiles/q8laser  đơn giản tự tạo Index
answers.informer.com/ https://answers.informer.com/user/Q8laser  đơn giản tự tạo Index
gamespot.com gamespot.com/profile/q8laser/  đơn giản tự tạo Index
couchsurfing.com couchsurfing.com/people/q8-laser  đơn giản tự tạo Index
https://www.fodors.com/ fodors.com/community/profile/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://8tracks.com/ https://8tracks.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
intensedebate.com intensedebate.com/people/Q8lasergroup  đơn giản tự tạo Index
https://www.instagram.com/ instagram.com/q8lasergrouphoangminhhieu/  đơn giản tự tạo Index
https://dribbble.com https://dribbble.com/Q8Laser/  đơn giản tự tạo Index
https://www.scoop.it/ https://www.scoop.it/u/trunghieu-10  đơn giản tự tạo Index
https://vimeo.com https://vimeo.com/user119701739  đơn giản tự tạo Index
https://stocktwits.com/ https://stocktwits.com/q8lasergroup  đơn giản tự tạo Index
pearltrees.com/ https://www.pearltrees.com/q8laser  đơn giản tự tạo Index
https://sketchfab.com/ https://sketchfab.com/q8laservietnam  đơn giản tự tạo Index
https://dashburst.com/ https://dashburst.com/q8laser/  đơn giản tự tạo Index
https://ello.co/ https://ello.co/q8laservietnam  đơn giản tự tạo Index
turnkeylinux.org https://www.turnkeylinux.org/user/1310537  đơn giản tự tạo Index
supportduweb.com  supportduweb.com/profile-107002.html  đơn giản tự tạo Index
https://trello.com/ https://trello.com/q8laservietnam1/  đơn giản tự tạo Index
https://www.plurk.com/ https://www.plurk.com/q8laservietnam  đơn giản tự tạo Index
contently.com/ https://qlasergroup.contently.com/  đơn giản tự tạo Index
https://coub.com/ https://coub.com/q8laser16450  đơn giản tự tạo Index
https://parkbench.com/ parkbench.com/directory/q8laservietnam  đơn giản tự tạo Index
https://cycling74.com cycling74.com/5fa2e444899d560ac6c61ea5  đơn giản tự tạo Index
https://www.metooo.io/ https://www.metooo.io/u/q8laservietnam  đơn giản tự tạo Index

 

Share this post