Css là gì ? Vai trò Css trong website

Css là gì ? Vai trò Css trong website

CSS là viết tắt của 3 chữ Cascading Style Sheets là ngôn ngữ dùng trong thiết kế website với mục đích tìm và định dạng các phần tử ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).Bạn có thể hiểu một cách đơn giản là HTML là các phần tử cấu tạo nên website ở phần thô như menu,hình ảnh,chữ định dạng,bảng hay như một văn bản trên Word thì css đóng vai trò như các thuộc tính font size,body,in đâm in nghiêng trên word giúp bạn định dạng website .Việc thay đổi màu sắc,cấu trúc trình bày trên website là nhờ css.  

Cấu trúc Css

Css hoạt động dựa trên phương thức tìm vùng chọn có thể là id,class,thẻ tag html sau đó áp dụng thuộc tính cho vùng chọn mà bạn viết.
css_selector_1 {
  thuộc_tính_1: giá_tr_thuc_tính_1;
  thuộc_tính_2: giá_tr_thuc_tính_2;
...
  thuộc_tính_n: giá_tr_thuc_tính_n;
}
css_selector_2 {
  thuộc_tính_1: giá_tr_thuc_tính_1;
  thuộc_tính_2: giá_tr_thuc_tính_2;
...
  thuộc_tính_n: giá_tr_thuc_tính_n;
}
...
css_selector_n {
  thuộc_tính_1: giá_tr_thuc_tính_1;
  thuộc_tính_2: giá_tr_thuc_tính_2;
...
  thuộc_tính_n: giá_tr_thuc_tính_n;
}

Cách sử dụng CSS

Hiện nay có 3 cách để sử dụng Css chính . 1.Inline Css: Là cách bạn viết định dạng trực tiếp ngay trên thẻ thẻ html. 2.Internal CSS. Là cách bạn viết Cs strong thẻ style,áp dụng cho toàn bộ phần tử trong trang mà bạn cần định dạng. 3.External Css.Cách viết css ở một file riêng biệt có đuôi là *.css ,đây là cách viết thường dùng để định dạng website,giúp bạn quản lý tổ chức các file tốt hơn.Khi sử dụng file riêng biệt bạn có thể áp dụng cho nhiều trang web khác nhau. Tham khảo các thuộc tính CSS tại : CSS Reference của Mozilla

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.


Chat Zalo

0932644183