Thêm comment facebook vào web

Thêm comment facebook vào web

Hướng dẫn thêm comment face vào web wordpress đơn giản.

Mạng xã hội ngày cảng trở nên phổ bien và quan trọng đối với các doanh nghiệp, chính vì vậy việc tương tác với các khách hàng tiêm năng thông qua các mạng xã hội là hết sức cần thiết.Để chèn comment face vào web wordpress thật đơn giản bạn chỉ cần copy vài dòng code sau vào file single.php trong theme wordpress [code type=html]

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.