Bạn sử dụng website bán hàng bằng Woocommerce không muốn mỗi trang sản phẩm phải nhập lại phần mô tả ngắn sản phẩm cho từng trang với nội dung giống nhau.Nội dung dưới đây Sơn Web chia sẻ cách thêm nội dung mặc định tại phần mô tả ngắn sản phẩm bằng cách sử dụng plugin hay thêm code trong theme của bạn

Cách thêm mô tả mặc định trang single product bằng Plugin

Cơ bản thì mình cũng không biết plugin nào trên wordpress.org có chức năng này,tuy nhiên để tiện cho việc thiết kế web bán hàng nhanh cho khách hàng nên làm cái plugin đơn giản SW Info Product Extra Default sau, các bạn có thể tải về cài cài đặt và sử dụng.

Bước 1: Tải plugin tại đây: Tải ngay 

https://drive.google.com/file/d/19FxdtYgXnVufuHUHKf38YsyPuByuk04Z/view?usp=sharing

Bước 2 : Cài đặt plugin, truy cập Admin-> cài mới -> upload plugin ,sau đó kích hoạt và cài đặt plugin

Bước 3: Nhập nội dung, bạn vào Sản phẩm -> mổ tả mặc định nhập mô tả mặc định cho sản phẩm 

sau khi nhập bạn có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị mô tả mặc đinh ngoài sản phẩm, 

Xem thêm: Tải theme wordpress bán hàng miễn phí

Cách thêm Editor Content trong setting option WordPress 

Các option filed phổ biến trong WordPress là texbox,checkbok,radio,textarea, để sử dụng editor html, bạn có thể dùng hàm wp_editor để hiển thị, code mẫu tạo editor html

<?php   
$content = 'The content to be loaded';
$editor_id = 'my_editor_id';
$settings =  array(
  'wpautop' => true, // enable auto paragraph?
  'media_buttons' => false, // show media buttons?
  'textarea_name' => $editor_id, // id of the target textarea
  'textarea_rows' => get_option('default_post_edit_rows', 10), // This is equivalent to rows="" in HTML
  'tabindex' => '',
  'editor_css' => '', // additional styles for Visual and Text editor,
  'editor_class' => '', // sdditional classes to be added to the editor
  'teeny' => true, // show minimal editor
  'dfw' => false, // replace the default fullscreen with DFW
  'tinymce' => array(
    // Items for the Visual Tab
    'toolbar1'=> 'bold,italic,underline,bullist,numlist,link,unlink,forecolor,undo,redo,',
  ),
  'quicktags' => array(
    // Items for the Text Tab
    'buttons' => 'strong,em,underline,ul,ol,li,link,code'
  )
);
wp_editor( $content, $editor_id, $settings );           
?>
5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
4 tháng trước

Link tải bị die rồi ad ơi

Chat Zalo

0932644183