Bạn soạn thảo nội dung bài viết trong website WordPress và muốn làm nổi bật một số tiêu để , hay tăng font size của các tiêu đề thay vì sử dụng định dạng mặc định của WordPress.Bạn có thể cài đặt plugin Advanced Editor Tools và thay thế định dạng ban đầu , cấu hình thêm phần load css ngoài frontend.

Cấu hình thêm css Advanced Editor Tools hiển thị ngoài giao diện

Mặc định plugin Advanced Editor Tools sẽ tạo thêm file editor-style.css, bạn sẽ cần thêm code trong file functions.php để load css hiển thị ngoài giao diện.

/**
 * Theme setup functionality
 *
 * @return void
 */
function prefix_theme_setup() {

    // Relative path to the TinyMCE Stylesheet
    add_editor_style( array( 'assets/css/editor-style.css' ) );
    // thay bằng đường dẫn tới thu mục theme chứa css
}
add_action( 'after_setup_theme', 'prefix_theme_setup' );
4.7/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Chat Zalo

0932644183

Chat Zalo

0932644183