Cách fix html lang trong wordpress

Cách fix html lang trong wordpress

Hướng dẫn cách thay đổi thuộc tính lang trong thẻ html khi thiết kế web wordpress

Mặc đinh khi cài đặt website wordpress ,view source bạn sẽ thấy code lang html là en-US thế này thay doi lang trong wordpress   để check onpage chuẩn seo, và google lang thuộc VN, bạn chỉ cần vào wp-config.php thêm dòng code sau : [crayon] define(‘WPLANG’, ‘vi-VN’); [/crayon] khi đó khi view source bạn sẽ thấy :lang=”vi-VN” vi-Vn Khi bạn dùng plugin yoast seo , để chỉnh lại lang trong schema và structured data , dùng hàm sau trong file functions.php [crayon] add_filter( ‘wpseo_og_og_locale’, ‘my_locale_filter’ ); function my_locale_filter( $locale ) { $locale = “vi-VN”; return $locale; } [/crayon]

Rate this post

Share this post


Chat Zalo

0932644183