Author - Sơn Thanh

Hướng dẫn viết bài trong wordpress

Đây là  bài  “ hướng dẫn viết  bài trong wordpress “ , tôi  sẽ hướng dẫn các bạn viết bài đơn giản trong WordPress.Trước tiên bạn đăng nhập vào trang Admin của WordPress: http://tendomain/wp-admin/tiếp theo bạn hãy vào Menu Posts >> New Post. (Xem hình)tiếp theo sẽ xuất hiện trang có nội dung như sau:Hướng dẫn viết bài trong wordpressGhi Chú:1. Tiêu Đề Bài Viết.2. Nội Dung.3. Chọn Chuyên Mục.4. Đăng Bài.5. Xem Trước.6. Chèn Hình Ảnh. Sau khi hoàn thiện các bước trên...